Skip to main content

de goede afslag

Geschiedenis

Verbruggen Juridisch Advies is opgericht door Alexander Verbruggen. Na zijn studie Nederlands recht, afstudeerrichting Bestuursrecht, aan de universiteit Nijmegen is hij, in 2001 als juridisch adviseur in dienst getreden bij een aantal detacheringsbureau's. Via deze bureau's heeft hij gewerkt voor een aantal gemeenten (waaronder Tilburg, Eindhoven, Landerd en Wijchen), voor Rijkswaterstaat en voor een aantal bedrijven (waaronder Eiffel en Yacht).

In deze periode heeft hij ervaring opgedaan op het gebied van uiteenlopende bestuursrechtelijke zaken zoals het opstellen en uitwerken van beleidsvisies, beleidsnota's, ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen, handhaving en het afhandelen van inspraakreacties, bezwaarschriften en beroepszaken.

Naast zijn professionele werkzaamheden is hij al jaren actief bestuurslid in een aantal organisaties. Tussen 2003 en 2010 is hij gemeenteraadslid geweest in de gemeente Deurne. Tijdens zijn werk komen zijn ervaringen als raadslid natuurlijk goed van pas. Door zijn functie als raadslid heeft hij een bredere kijk gekregen op de werk- en denkwijze van politici, bestuurders en ambtenaren. Hij kent de weg op elk niveau van overheidsinstellingen en weet de juiste toon te vinden in officiƫle stukken en in de communicatie met klanten, opdrachtgevers en collega's

Op 1 januari 2008 is Verbruggen Juridisch Advies gestart. Uitgangspunt bij het starten van dit bedrijf was de drang om de interactie tussen gemeente en derden soepeler te laten verlopen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij als smeermiddel tussen ondernemers en particulieren aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant fungeren.

Een volledige cv en een overzicht van uitgevoerde opdrachten kunt u bij ons opvragen.